Hedvábná stezka

 

   
Hedvábná stezka
 
Už v době před začátkem našeho letopočtu, dokonce ještě před Alexandrem Velikým, existovaly obchodní vztahy středozemních národů s Indií a Čínou.
         
 
  Každý už asi někdy slyšel pojem hedvábná stezka. Tak v 19. století pojmenoval německý geograf a geolog Ferdinand von Richthofen transasijskou cestu, po které putovaly karavany s hedvábím už před dvěma tisíci let. Tato stezka (lépe stezky, protože to byla spíše celá síť cest) vedla z Číny přes střední Asii, Afgánistán, Persii a Malou Asii k přístavům Středozemního moře. I když hedvábí nebylo jediným druhem zboží, které se na těchto cestách přepravovalo, mluvit o hedvábné stezce je jistě oprávněné, zvláště uvědomíme-li si význam hedvábí pro obchod Východu se Západem. Hedvábí bylo ve starověkém světě natolik ceněno, že bylo v Římě na počátku našeho letopočtu vyvažováno zlatem. Hedvábná stezka byla používána obchodními karavanami přes tisíc let.  
   
 Ze slavných dob hedvávné stezky se dochovala také krásná cestovní mapa.